Termeni si conditii

Termeni și condiții, confidențialitatea datelor

rev. 1 din 20.01.2023

SC LOGISTIKON AI SRL cu sediul în Jud. Dambovița, Sat Samurcași, Comuna Crevedia, Str. Guliei 184B4, CUI RO39112328, J40/341/2018 gestioneaza domeniul internet www.logistikonai.com.

Politica de utilizare a site-ului

Accesarea www.logistikonai.com implică acceptarea de către dumneavoastră, în calitate de utilizator, a condiţiilor de utilizare. Se pot modifica Termenii şi Condiţiile și se pot aduce modificări site-ului fără notificare prealabilă. Acecsul la Termeni și Condiții este permanent, cu excepția perioadelor în care din motive tehnice sau administrative site-ul nu poate fi accesat. Pagina Termeni şi Condiţii va conține cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Informațiile personale

Solicitarea de informații în site are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta pentru a putea răspunde interesului manifestat de dvs față de produsele/serviciile noastre. 

Informațiile se referă în special la nume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail etc și posibil, alte informații aflate în strânsă legătură cu serviciile/produsele care vă interesează.

Logistikon AI SRL va păstra confidenţialitatea acestor informaţii și va depune toate eforturile pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive.

Dreptul asupra conținutului site-ului

Întregul conţinut al site-ului www.logistikonai.com, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea LOGISTIKON AI SRL. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.logistikonai.com, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conținutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat sau utilizat fară acordul prealabil, scris al Logistikon AI SRL.

Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor oferă o descriere generală și nu specifică, nici exhaustivă a activităților, produselor și serviciilor prezentate în website. Informațiile pot conține erori pentru care nu ne asumăm nicio răspundere, însă ne angajăm să le corectăm dacă vor exista și le vom descoperi sau ne vor fi aduse la cunoștință.

Protecţia datelor cu caracter personal

Politica de confidenţialitate

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.logistikonai.com se face în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ne puteți furniza date personale prin e-mail, prin intermediul site-ului, prin alte forme de comunicare cu un consultant sau putem colecta informațiile dumneavoastră personale prin alte surse. Când ne trimiteți informațiile dvs. direct, considerăm că vă exprimați expres consimțământul pentru a păstra informațiile dvs. confidențiale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai atunci când acestea sunt necesare pentru procesarea solicitărilor dvs. (ex. completarea formularului de contact). În cazul în care decideți să vă înscrieți la newsletter, vă dați acordul explicit pentru a primi informații cu privire la activitățile și noutățile Logistikon AI, precum și informații de potențial interes pentru dvs. Retragerea consimțământului se poate face prin dezabonare. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

„Plugin“-urile de reţele sociale sunt evidențiate. Pentru a nu permite colectarea datelor de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet. Politicile de utilizare a datelor platformelor sociale sunt disponibile pe websiteurile acestora.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, dreptul la o cale de atac judiciară, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. În România, autoritatea competentă este  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro. Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să utilizați datele de contact. După primirea solicitării, vom verifica identitatea persoanei vizate. În măsura în care identitatea persoanei vizate nu se poate confirma, se va proceda la respingerea cererii. Dacă persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale, oferă informații suplimentare, care permit identificarea sa, se va proceda la analiza solicitării. Termenul de transmitere a răspunsului este de 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR. Atunci când este necesar, din motive legate de complexitatea și volumul cererilor primite simultan, această perioadă poate fi prelungită. Prin accesarea site-ului nostru, ați luat la cunoștință de informarea privind protecția datelor cu caracter personal.

Modalități de stocare

Stocarea datelor se face strict în scopul de a putea să interacționăm cu dvs. Datele nu se folosesc pentru niciun alt scop.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele de contact vor fi stocate pe durata pentru care vă mențineți acordul pentru a primi comunicări, la retragerea consimţământului acestea urmând a fi șterse. Nu vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

Transmiterea datelor către terți

Logistikon AI SRL nu distribuie date cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în website și în prezenta Politică. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise către state situate în afara Uniunii Europene. Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către autorități ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens. 

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecţiuni Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

acest site este oferit „ca atare” cu toate defectele și fără niciun fel de garanție, explicită sau implicită. logistikon ai nu poate fi făcută răspunzător pentru niciun fel de daună ca urmare a utilizării sau imposibilității utilizării website-ului său. utilizarea acestui site este pe propriul risc.