Cookie policy

Rev. 1 as of 20.01.2023

What are cookies?

A “cookie” is a small text file that a website places on your computer or mobile device when you access it.

Original cookies are modules installed by the site you are visiting. They can only be read by that specific site. Additionally, sites sometimes use external services that place their own cookies—these are third-party cookies.

Persistent cookies are cookies saved on your computer that, unlike session cookies, are not automatically deleted when you close your browser.

Each time you visit the www.logistikonai.com site, you will be prompted to accept or reject cookies.

The purpose is to allow the site to remember your preferences (such as font size, language, etc.) for a specific period.

This way, you don’t have to re-enter this data when navigating the site during the same visit.

Cookies can also be used to create anonymized statistics about the browsing experience on our sites.

How do we use cookies?

The www.logistikonai.com site primarily uses original cookies. These are installed and controlled by the Company, not external organizations. We do not use cookies from external organizations.

We use three types of original cookies for:

– storing visitor preferences

– ensuring the proper operation of the sites

– collecting analytical data (about user behavior)

Visitor preferences

These cookies are placed by us, and only we can read them. They retain:

– whether you have accepted (or refused) the cookie policy of this site

– whether you have already answered pop-up surveys, so they won’t be displayed in the future

Operational cookies

There are some cookies that we need to include for certain web pages to work. Therefore, they do not require your consent. These are technical cookies necessary for certain information systems. The names of these cookies may change for technical reasons.

Analytical cookies

We use these cookies exclusively for internal research to improve the service we offer to all our users.

They evaluate how you interact with our site as an anonymous user (the collected data does not personally identify you).

This data is not shared with any third party and is not used for other purposes. Anonymized statistics may be shared with IWPHP partners if necessary.

You are free to refuse this type of cookie—either on the first page you visit through the dedicated cookie module banner or on the www.logistikonai.com site.

Third-party cookies

Some of our pages display content from external providers, such as YouTube, Facebook, and Twitter.

To view content from third parties, you must first accept their terms and conditions, including their cookie policies, which we cannot control.

However, if you do not view that specific content, no third-party cookies will be installed.

Third-party providers on the www.logistikonai.com site:

YouTube

Google Maps

Twitter

Vimeo

Facebook

Google

LinkedIn

Livestream

SoundCloud

These services provided by third parties are beyond our control. Providers may change their terms and conditions, purpose, and use of cookies, etc., at any time.

How can you manage cookies?

Deleting cookies from your device

You can delete all cookies already on your device by clearing your browser’s browsing history. This operation will delete all cookies from all the sites you have visited.

However, this means you might lose some information stored (e.g., saved login data or site preferences).

Managing cookies specific to a particular site

For more detailed control over cookies specific to a site, check the privacy and cookie settings in your browser.

Blocking cookies

On most modern browsers, you can prevent all cookies from being placed on your device. However, this may mean you have to manually set certain preferences every time you visit a site or page. Some services and functionalities may not run correctly (e.g., connecting with a specific profile).

Managing our analytical cookies

You can manage your preferences regarding cookies on the www.logistikonai.com page.

IP address and device ID

When you access www.logistikonai.com, we collect, as an essential technical requirement, your IP address (Internet Protocol address) or the identifier of the device used to access the site.

Without this information, you cannot establish a technical connection between your devices and our server, and therefore, you cannot access the site. www.logistikonai.com keeps this information only for the duration of the browsing session.

AGREEMENT

The customer fully assumes the rights and obligations arising from browsing the www.logistikonai.com site and fully accepts the Terms and Conditions, the Data Processing Policy, and the Cookie Use Policy.

Politica de cookie

rev. 1 din 20.01.2023

Ce sunt cookie-urile?

Un „cookie” este un mic fișier text pe care un site îl plasează pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl accesați.

Modulele cookie originale sunt module instalate de site-ul pe care îl accesați. Ele pot fi citite doar de site-ul respectiv. În plus, site-urile utilizează uneori servicii externe, care își plasează propriile cookie-uri – acestea sunt modulele cookie de la terți.

Cookie-urile persistente sunt modulele cookie salvate pe calculatorul dumneavoastră care, spre deosebire de cookie-urile de sesiune, nu se șterg automat atunci când închideți browserul.

De fiecare dată când vizitați site-ul www.logistikonai.com, veți fi invitat să acceptați sau să refuzați cookie-urile.

Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi dimensiunea fonturior, limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp.

Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite.

Cookie-urile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea statistici anonimizate cu privire la experiența de navigare pe site-urile noastre.

Cum utilizăm cookie-urile?

Site-ul www.logistikonai.com utilizează în principal module cookie originale. Acestea sunt instalate și controlate de Companie, nu de organizații externe. Nu folosim cookie-uri de la organizații externe.

Folosim 3 tipuri de module cookie originale, pentru:

– a stoca preferințele vizitatorilor

– a asigura buna operare a site-urilor

– a colecta date analitice (despre comportamentul utilizatorilor)

Preferințele vizitatorilor

Aceste module cookie sunt plasate de noi și numai noi le putem citi. Ele rețin:

– dacă ați acceptat (sau refuzat) politica acestui site în materie de module cookie

– dacă ați răspuns deja la chestionare pop-up, astfel încât să nu vi se mai afișeze în viitor

Cookie-urile operaționale

Există unele cookie-uri pe care trebuie să le includem pentru ca anumite pagini web să funcționeze. Din acest motiv, ele nu necesită consimțământul dumneavoastră. Este vorba despre cookie-uri tehnice necesare pentru anumite sisteme informatice. Numele acestor module cookie se pot schimba din motive tehnice.

Cookie-urile analitice

Folosim aceste cookie-uri exclusiv pentru cercetare internă, cu scopul de a îmbunătăți serviciul pe care îl oferim tuturor utilizatorilor noștri.

Acestea evaluează modul în care interacționați cu site-ul nostru ca utilizator anonim (datele colectate nu vă identifică personal).

Aceste date nu sunt partajate cu nicio parte terță și nu sunt utilizate în alte scopuri. Statisticile anonimizate pot fi partajate cu partenerii nostri dacă este cazul.

Aveți libertatea de a refuza acest tip de cookie-uri – fie pe prima pagină pe care o vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie, fie pe site-ul www.logistikonai.com

Modulele cookie de la terți

Unele dintre paginile noastre afișează conținut de la furnizori externi, de exemplu YouTube, Facebook și Twitter.

Pentru a vizualiza conținutul de la terți, trebuie mai întâi să le acceptați clauzele și condițiile – inclusiv politicile lor privind modulele cookie, pe care nu le putem controla.

Dar dacă nu vizualizați respectivul conținut, nu vi se va instala niciun cookie de la o parte terță.

Potentiali furnizori terți pe site-ul www.logistikonai.com:

You Tube

Google Maps

Twitter

Vimeo

Facebook

Google

Linkedin

Livestream

SoundCloud

Aceste servicii prestate de părți terțe se află în afara controlului nostru. Furnizorii pot, în orice moment, să își schimbe clauzele și condițiile, scopul și modul de utilizare a modulelor cookie etc.

Cum puteți gestiona cookie-urile?

Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitivul dumneavoastră

Puteți șterge toate modulele cookie care se află deja pe dispozitivul dumneavoastră ștergând istoricul de navigare al browserului. Operațiunea va șterge toate modulele cookie de pe toate site-urile pe care le-ați vizitat.

Aceasta înseamnă însă că ați putea pierde unele informații salvate (de exemplu, datele de conectare salvate sau preferințele de pe site).

Gestionarea modulelor cookie specifice unui anumit site

Pentru un control mai detaliat asupra modulelor cookie specifice unui site, verificați setările de confidențialitate și setările modulelor cookie în browserul dumneavoastră.

Blocarea cookie-urilor

Pe cele mai multe browsere moderne, puteți să împiedicați plasarea tuturor cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră. Aceasta poate însemna însă că va trebui să setați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site/o pagină. Este posibil ca anumite servicii și funcționalități să nu ruleze corect (de exemplu, conectarea cu un anumit profil).

Gestionarea cookie-urilor noastre analitice

Vă puteți gestiona preferințele cu privire la modulele cookie pe pagina www.logistikonai.com.

Adresa IP și ID-ul dispozitivului

Atunci când accesați www.logistikonai.com, preluam, ca cerință tehnică esențială, adresa IP (Internet Protocol address) sau identificatorul dispozitivului utilizat pentru accesarea site-ului.

În lipsa acestei informații, nu veți putea stabili o conexiune tehnică între dispozitivele dumneavoastră și serverul nostru și, prin urmare, nu veți putea accesa site-ul. www.logistikonai.com păstrează această informație numai pe durata sesiunii de navigare.

ACORD 

Clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din navigarea pe site-ul www.logistikonai.com si accepta in intregime Termenii si conditiile, Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Politica de utilizare a cookieurilor.